Ritkán kerül olyan feladat egy épületgépész tervezőasztalára, amelynél egy üveg látványlift aknájának és kabinjainak hűtését és fűtését kell megoldani. Szerzőnk a budapesti Europe Tower épülete kapcsán egy ilyen innovatív projekt megvalósításáról és az első év üzemeltetési tapasztalatairól számol be.

Előzmények

A budapesti Europe Tower épülete 2005–2006-ban létesült. A kivitelezési tervdokumentációt jelen cikk szerzője készítette, és a teljes épületgépészeti kivitelezés is a személyes irányítása mellett valósult meg. Az Erste Bank félkész állapotban vette meg az épületet, és saját igényeinek megfelelően alakította tovább. Az üzembe helyezést követően adódott a tapasztalat, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom miatt kevés a liftkapacitás, így felmerült annak bővítése. Erre vonatkozóan már 2010-ben készült egy építési engedélyezési dokumentáció, de akkor még nem valósult meg a projekt. 2016-ban az időközben hatályossá vált, új épületenergetikai előírások figyelembevételével (pl. TNM-rendelet) újra kellett készíteni az építési engedélyezési dokumentációt, majd az engedély alapján elkészült a kivitelezési tervdokumentáció is.

Tervezési feladatok

Az épületgépészet tekintetében 4 fontos tervezési feladat fogalmazódott meg: – helyet kell teremteni a pinceszinten a liftsüllyeszték részére, – meg kell oldani a liftakna és a liftkabinok fűtését-hűtését, – meg kell akadályozni a liftakna tartószerkezetének káros hőtágulását, –és meg kell oldani a liftgépház hűtését. A liftgépház hűtésén kívül a többi feladat nem rutineljárás volt, hiszen egyedi modellezést és több körös méretezéseket, különböző megoldások felvázolását-vizsgálatát igényelte, ugyanis a liftaknákat nem az épületben helyezték el, hanem a Duna felé eső, délnyugati üveg homlokzaton. Az üveg liftaknát déltől estig közvetlenül éri a napsugárzás.

A liftsüllyeszték elhelyezése

Első feladatként helyet kellett készíteni a pincében a liftsüllyeszték részére, ugyanis a lift a pincében lévő légtechnikai gépházba érkezik. Ehhez át kellett helyezni az egyik légkezelőt és a légkezelők fűtési és hűtési ellátóvezetékeit, majd légcsatorna-kiváltásokat hajtottunk végre. A vezetékek felmérése, az áthelyezések és kiváltások megtervezése olyan mélységű tervezést igényelt, amely túlment a szokásos kiviteli tervek kidolgozottságán, ahogyan azt a 1. ábra is szemlélteti

A liftakna fűtése és hűtése

A következő feladat volt az üveg liftakna fűtésének és hűtésének megoldása. Télen meg kell akadályozni, hogy túlságosan lehűljön az akna, illetve hogy az emeletekről bejutó meleg levegő ne okozzon páralecsapódást az üvegfelületek belső oldalán. Nyáron pedig meg kellett akadályozni a liftakna és a kabinok túlzott felmelegedését, ezzel megfelelő komfortot biztosítani a lifthasználók részére. A hőtechnikai és energetikai méretezéseket szoftverrel végeztük el. A többszörösen is elvégzett számítások kimutatták (mint az természetesen várható is volt), hogy a nyári hőterhelés döntő részét a napsugárzás okozza. Egy olcsóbb, kevésbé jó üvegezésű homlokzat esetén akkora hőterhelés adódott ki, hogy az annak elviteléhez szükséges légmennység és légcsatornák számára nem volt hely az aknában. Innentől kezdve igazi csapatmunka alakult ki az építtető, az építész, a lifttervező, a műszaki ellenőr és a gépész tervező között. Fazakas György építészen kívül meg kell tehát említenünk az Erste Bank projektvezetőjét, Fazakas Györgyöt (érdekes névazonosság), aki nyitott volt a többletköltségekkel járó, magasabb minőségű anyagok kiválasztására, továbbá a gépészeti műszaki ellenőrt, Molnár-Tarján Ervint, aki mintegy szaktanácsadóként támogatta munkánkat a különböző üvegezések méretezése, továbbá a légvezetési módok vizsgálata során. Négyfajta üvegezést vizsgáltunk meg, mire kialakult a végső megoldás, amely megfelelt a 3. feladat követelményeinek is, vagyis az acélszerkezetek káros mértékű hőtágulását is megakadályozta.

Természetesen a nyári hőterhelés nagyobb mértékűnek adódott ki, mint a téli hőveszteség, így a berendezéseket a nyári állapotra választottuk ki.

A liftakna nyári maximális hőterhelése mintegy 23 kW-ra adódott ki. A liftakna és a liftkabinok nyári hőterhelésének időbeli lefutását a 2. és 3. ábra szemlélteti

A liftakna fűtésével és hűtésével kapcsolatban először felmerült a gondolat, hogy a liftaknát használjuk légcsatornaként, vagyis hogy a levegőt téli és nyári esetben egyszerűen végigvezetjük a liftaknán. Itt figyelembe kellett vennünk a 60 m magas liftakna kürtőhatását, a természetes felhajtóerőt, továbbá a mozgásban lévő két liftkabin dugattyúhatását. A megfelelő számítások elvégzése után ezt, az egyszerűbb megoldást el kellett vetnünk, mert nem biztosította az egyenletes hőmérsékleteloszlást az akna teljes magasságában. Az egyenletes hőmérsékleteloszlás érdekében a lifttervező és -gyártó céggel egyeztetve négy befúvó légcsatornát terveztünk a liftaknába. A légcsatornák végigfutnak az akna teljes magasságában, a liftakna nyomott térként lett kialakítva. A befúvásra apró sugárfúvókákat alkalmaztunk, az üvegfalr érintőlegesen fordítva, hogy a légsugár tapadjon rá és maradjon minél tovább az üveg felületen (Coanda-effektus). A liftakna maga szolgál elszívó légcsatornaként. Természetesen a négy befúvó légcsatorna részére alig volt hely, így azok elhelyezésére gyártásiterv-szintű megoldást kellett adnunk (4. ábra).

A légcsatornák elhelyezése engedélyezési kérdéseket is felvetett, hiszen egy liftaknában nem lehet oda nem tartozó vezetékeket, berendezéseket elhelyezni, így az ÉMI-TÜVvel is le kellett folytatni a megfelelő egyeztetéseket.

A liftkabinok hűtése

A liftkabinok hűtésére a legjobbnak azt tekintettük, ha van a liftgyártónak erre saját megoldása, és a kabin mennyezetébe rejtve, gyári körülmények között tud split klíma beltéri egységet beépíteni. Ekkor a kültéri egység a kabin tetején helyezkedne el, és a kondenzációs hőt a liftaknának adja le, amelyet a liftakna hűtésénél vennénk figyelembe. Sajnos a nyertes liftgyártónak erre nem volt gyári megoldása, az üveg liftkabin miatt utólagos beépítésben pedig nem mertünk gondolkodni. Így a liftkabinok hűtését a természetes légmozgásra bíztuk: minden szinten hűtött előtérbe érkezik a lift, a be- és kiszálláskor az emberek mozgásba hozzák a levegőt, és a felmelegedett levegő ki tud áramolni a kabinból. Használaton kívül viszont túlmelegedne a lift, ezért a vezérlés módosítását kértük: álló helyzetben a liftkabin ajtaja maradjon nyitva, így a liftkabin a hűtött előtér részévé válik.

A liftakna-tartószerkezet káros mértékű hőtágulásának megakadályozása

A tervezési folyamat során derült fény arra, hogy a bent tartózkodó személyek komfortigényén túl egy még fontosabb feladatot is el kell lásson a léghűtés, ugyanis a 60 méter magas acélszerkezet és az üveghomlokzat eltérő módon tágul hő hatására. Ezzel összefüggésben a statikus tervező azt a feladatot fogalmazta meg számunkra, hogy meg kell akadályozni, hogy az acélszerkezet hőmérséklete 30 °C fölé melegedjen. Ez a kritérium volt a legfőbb oka annak, hogy az eredeti légvezetési módot elvetettük, és helyet kerestünk a négy befúvó légcsatornának.

A liftgépház hűtése

Utolsó feladatként a lapos tetőn elhelyezett liftgépház hűtését kellett megoldani, továbbá el kellett helyezni a liftakna fűtését és hűtését ellátó légkezelőt. A Wolf gyártmányú, direkt elpárologtatóval szerelt légkezelőt a liftgépház tetején helyeztük el, az attika mögé elrejtve. A légkezelő hűtési-fűtési ellátását egy LG gyártmányú kültéri egység végzi. A liftgépház hűtésére 100% meleg tartalékkal beépített LG split rendszer lett tervezve, mely a lifttechnika részére készült födémáttörések révén részben besegít a liftakna hűtésébe is.

Tapasztalatok

A kivitelezés során szoros együttműködés alakult ki a beruházó, a tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőrök között, hiszen egy nem megszokott, meglehetősen innovatív projekt megvalósításáról volt szó. A kivitelezés lezárult, és túl vagyunk az első téli és nyári szezonon. Az első üzemi év tapasztalatai szerint a tervezett berendezés megfelel az elvárásoknak, feladatait ellátja, ezzel kiszolgálja mind az emberi komfortigényeket, mind a statika által támasztott technológiai követelményeket is, ugyanakkor a berendezés – amennyire csak lehet – rejtve marad, megfelelve ezzel a magas esztétikai igényeknek is.

Brigancz János
TGA Consult Kft.