Diplomaterv – Szakdolgozat Pályázat
a „Műegyetemi Épületgépész Nap 2019” alkalmából

 

Támogató

TGA Consult Kft

1. Pályázati felhívás

A „Műegyetemi Épületgépész Nap” Szervező Bizottsága a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával és a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékkel közösen diplomadíj és szakdolgozat pályázatot hirdet az „Műegyetemi Épületgépész Nap 2019” alkalmából.

2. A pályázat részvevői

A pályázaton 2019. évben Épületgépész MSc., Létesítménymérnök MSc., valamint Épületgépész BSc. diplomát szerzett mérnökök vehetnek részt, amennyiben diplomaterv feladatukat jeles érdemjeggyel védték meg. További feltétel az MSc. diplomázók esetében, hogy BSc. szakdolgozatukat épületgépész szakirányon teljesítették és oklevelük is épületgépész szakirányú legyen.

3. A pályázat beadásának módja

A diplomáztató tanszékek (BME, DE, PTE, SZIE illetékes tanszékei) a feltételeknek megfelelő diplomatervek közül diploma kategóriánként három-három diplomatervet, illetve szakdolgozatot terjeszthetnek fel a pályázatra. A három-három diplomaterv, illetve szakdolgozat kiválasztásáról, a kiválasztás módjáról az érintett tanszékek saját hatáskörükben döntenek. A diplomaterv, illetve szakdolgozat egy példányát elektronikus úton kell benyújtani a később megadott címre.

Határidő: 2019. október 30.

4. Bíráló bizottság

A bíráló bizottság kilenc főből áll, melynek tagjai:

  • – a BPMK elnöke
  • – a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék képviselője,
  • – az MMK Épületgépészeti Tagozat elnöke,
  • – a MÉGSZ elnöke,
  • – a MÉgKSZ elnöke,
  • – a DE Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék képviselője,
  • – a SZIE Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék képviselője,
  • – a PTE Épületgépészeti Tanszék képviselője,
  • – az MMK Épületgépészeti Tagozat Minősítő Bizottságának elnöke.

 

5. A díjazás

A beadott pályázatok alapján három kategóriában hirdetünk eredményt: BSc épületgépészet, MSc épületgépészet és MSc létesítménymérnök. Az egyes kategóriák első három helyezettjei munkájukat 15 perces előadás keretében az „Műegyetemi Épületgépész Nap 2019” rendezvény 2019. november 29-én pénteken, a program szerinti időbeosztásban és helyszínen mutatják be.
Kategóriánként egy-egy díj kiadására kerül sor, amelyek odaítéléséről az előadást is figyelembe véve dönt a Bíráló bizottság.

6. A díjak átadása

A díjakat 2019. november 29-én pénteken az előadások helyszínén, az előadások után adják át. A díjátadók a BPMK elnöke és a BME ÉPGET tanszék vezetője.

 

Budapest, 2019. július 28.

 

Kassai Ferenc s.k.
Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara
elnök
Dr. Csoknyai Tamás s.k.
Épületgépészeti és Gépészeti
Eljárástechnika Tanszék
tanszékvezető